Kosten en betaling

  • Coaching:

De kosten voor een coachsessie worden berekend naargelang de verstreken tijdsduur. Deze wordt afgerond op een kwartier. De betaling ervan gebeurt contant.

  • Groeitrajecten:

Al onze opleidingen hebben als enige doel om jou, als hoogsensitief persoon, te begeleiden en te laten groeien zodat je volledig in je zachte kracht kan gaan staan. Het aantal deelnemers aan onze groeitrajecten wordt bewust beperkt gehouden, zodat jij in een ongedwongen, vertrouwelijke sfeer een maximum aan informatie kan opnemen. De deelname eraan is slechts gegarandeerd na betaling van het volledige bedrag en ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend deelnameformulier.  

Annulatie

  • Coaching:

Annuleren van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Zonder voorafgaande annulatie wordt het volledige bedrag van de niet nagekomen sessie in rekening gebracht. In de door jou gereserveerde tijd kan ik immers geen andere personen ontvangen.

  • Groeitrajecten:

Tot vier weken voor aanvang kan een cursus kosteloos geannuleerd worden. Vanaf vier weken tot vijftien dagen vóór de activiteit bedraagt de annuleringskost 50 % van de totale som. Indien je minder dan vijftien dagen voor aanvang annuleert is de volledige som verschuldigd, tenzij je een andere deelnemer aanbrengt. In dat geval wordt geen enkele kost aangerekend. Bij annulering van Latfinga uit wordt het gestorte bedrag in zijn totaliteit weergestirt maar is geen enkele verdere schadevergoeding mogelijk.

Aansprakelijkheid

  • Door ondertekening van een inschrijvingsformulier of coachcontract verklaar je dat jij of je kind in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.

  • De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

  • De coach kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, schade, letsel of ongeval berokkend aan of door de coachee.

  • Door het aangaan van een overeenkomst met de coach wordt aan haar toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal zij uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. 

<<terug>>