Kosten, betaling en annulatie

  • Coaching:

Tijdens een intakegesprek bepalen we samen of coaching met paarden waardevol voor jou kan zijn, wat jouw leerdoelen zijn en welke vorm we hiervoor kiezen.  Annuleren van een afspraak is kosteloos tot 48 uur voor aanvang. Zonder voorafgaande annulatie wordt het volledige bedrag van de niet nagekomen sessie in rekening gebracht. 

  • Groeitrajecten:

Het aantal deelnemers aan onze groeitrajecten wordt bewust beperkt gehouden, zodat jij in een ongedwongen, vertrouwelijke sfeer een maximum aan informatie kan opnemen. Deelname eraan is slechts gegarandeerd na betaling van het volledige bedrag en ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend deelnameformulier.  

Annulatie kan kosteloos tot vier weken voor aanvang. Vanaf vier weken tot vijftien dagen vóór de activiteit bedraagt de annuleringskost 50 % van de totale som. Indien je minder dan vijftien dagen voor aanvang annuleert is de volledige som verschuldigd tenzij je een andere deelnemer aanbrengt. Bij annulering van Latfinga uit wordt het gestorte bedrag in zijn totaliteit weergestort maar is geen enkele verdere schadevergoeding mogelijk.

Aansprakelijkheid

Door ondertekening van een inschrijvingsformulier of coachcontract verklaar je dat jij of je kind in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.

De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, schade, letsel of ongeval berokkend aan of door de coachee.

Door het aangaan van een overeenkomst met de coach wordt aan haar toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal zij uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. 


<<terug>>