Fenomenologische lifecoaching en natuurtherapie voor volwassenen

​​​​​Net als de wegen van een kudde soms ondoorgrondelijk kunnen lijken, zijn ook onze levenspaden niet altijd even duidelijk. Ben je het spoor even bijster en kan je wel wat wegwijs gebruiken? Coaching met paarden heeft een meerwaarde! 

In coaching wordt je niets voorgekauwd maar sta je stil bij wat er gebeurt in je werk en in je leven. Zonder een goede coach is zo'n zelfobservatie lastig. Soms is het nodig dat iemand even met je meedenkt en je een spiegel voorhoudt. Paarden zijn hier ware meesters in. Tijdens een sessie houden ook zij jou een spiegel voor. ​​​​​​​Als zeer gevoelige wezens zijn paarden bovendien meesters in het “luisteren”. Ze praten niet maar laten zien wat ze bij je ervaren en helpen je zo tot een ander/juister en meer rustbrengend inzicht komen. Intuïtief zullen ze je steeds bij hun kudde proberen te betrekken. Dit zorgt ervoor dat je op een liefdevolle manier tot inzichten kan komen.

In een systemische of fenemenologische coachingsessie richt ik me niet enkel op jou, als persoon maar wordt je volledige systeem (gezin, familie, vrienden, collega's,...) meegenomen in het proces. Net deze holistische benadering zorgt ervoor dat duurzame veranderingen kunnen bewerkstelligd worden. De focus ligt dan ook niet zozeer op de symptomen dan wel op het aanpakken van de oorzaak ervan. Coachen met paarden vanuit systemisch perspectief is een zeer diepgaande manier van coachen die - indien je je er voor openstelt - op relatief korte tijdspanne veranderingen teweeg kan brengen. De intuïtieve benadering stelt me in staat om tot de kern van je diepste wezen door te dringen en op zielsniveau met jou in gesprek te gaan. Van daaruit kan een totaal ander beeld ontstaan dat nog maanden erna doorwerkt. Eén sessie kan dan vaak al volstaan. Wanneer er zich op meerdere vlakken problemen voordoen, is soms een tweede of derde sessie vereist.

Concreet verloopt een coachingsessie in drie verschillende fasen. We starten steeds met een kort verkennend intakegesprek, waarin ik je beter leer kennen en we samen je hulpvraag helder trachten te krijgen. Vervolgens gaan we, met het paard dat zich op jouw vraag afgestemd heeft, het veld in. Afsluiten doen we met een korte nabespreking. Indien het een eerste sessie betreft, bekijken we tijdens deze nabespreking tevens welke natuurlijke therapieën jou kunnen ondersteunen in je verdere proces. Daartoe mail je me - uiterlijk zeven dagen voor onze geplande afspraak - het ingevulde intakeformulier en het door jou ondertekende coachcontract en informed consent formulier (zie praktische afspraken). ​​​​​​​​​​​​​​ Na afloop van de sessie ontvang je tenslotte - in de loop van de daaropvolgende weken - een verhalend verslag van de sessie en jouw persoonlijke 'Bodytalk' in je mailbox.

Tarief

Eerste sessie
95 euro
Vervolgsessie​​​​​​​
75 euro
Bloesemremedie
15 euro
Fellowship of the Herd

Ken jij je authentieke zelf? Wat is dat, hoe raak je het kwijt en hoe vind je het weer terug? Authentiek betekent echt, betrouwbaar, niet vervalst, geloofwaardig, waarachtig. Als we dat vertalen naar gedrag, dan betekent het zoveel als congruent zijn in denken en doen. Je authentieke zelf is dus wie jij eigenlijk bent, zonder belemmerende overtuigingen, beschermende façades of maskers. Trouw aan je eigen persoonlijkheid. 

Tijdens deze sessie doorlopen we, met behulp van een bordspel, de verschillende fases van je leven op weg naar jouw authentieke zelf. We banen ons een weg van boodschappen naar je kern, als een soort van trektocht, die je leidt naar innerlijke verandering en evenwicht. Net als bij het assisteren van de coachingsessies hebben onze paarden ook hier een taak te vervullen. Dankzij hun sterk ontwikkeld gevoel voor non-verbale communicatie voelen zij intuïtief sfeer, stemming en (dis)congruentie in je voelen, denken en handelen aan en zullen ze jou daar ook op wijzen. 

Het spel spelen, is de confrontatie met jezelf aangaan. Een leuke, boeiende, leerrijke uitdaging en ervaring met ondersteuning van onze paarden! Are you up for the challenge?​

Tarief

95 euro​​​​​​​
Coaching en natuurtherapie voor kinderen (vanaf 7 jaar)

Kinderen en paarden hebben veel gemeen! Beiden zijn ze afhankelijk van volwassenen, beiden zijn ze in het hier en nu, beiden uiten ze zich open en eerlijk en beiden communiceren ze grotendeels non-verbaal. Daarom ook dat kinderen zo makkelijk kunnen verbinden met paarden en zich zo snel openstellen in hun aanwezigheid. 

Bij kindercoaching met ondersteuning van paarden hanteer ik een methodiek, die volledig afgestemd is op jouw kind. Belangrijk hierbij is dat het zich begrepen en ondersteund voelt.​​​​​​​ Het doel is om te zorgen dat jouw kind leert te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht zodat het zich positief kan ontwikkelen.

Tijdens een verkennend intakegesprek leer ik jou/jullie als ouder(s) beter kennen en trachten we samen de hulpvraag van jouw kind helder te krijgen. Aangewezen is dat het kind hier niet bij aanwezig is. Tevens bekijken we dan welke natuurlijke therapieën je kind kunnen ondersteunen in zijn/haar verdere proces. Daartoe mail je me, uiterlijk zeven dagen voor onze geplande afspraak, het ingevulde intakeformulier en het door jou/jullie ondertekende coachcontract en informed consent formulier (zie praktische afspraken)

Vervolgens volgt een eerste consult, waarbij zowel jullie als jullie kind aanwezig zijn. In deze sessie leert jouw kind mij en de pony's beter kennen en vorm ik reeds een eerste indruk van jouw kind. Als ouder ben je niet actief aanwezig bij de sessie maar blijf je wel binnen oogbereik van je kind. In een tweede sessie tref ik jou/jullie als ouder om terug te koppelen wat jullie kind mij heeft laten zien en welke rol jullie in dit geheel innemen. Ik geef in grote lijnen de opzet van de vervolgsessies en stem eventuele thuisopdrachten met jullie af. Veelal zal het ook nodig zijn dat jullie als ouder ook een aantal sessies doorlopen. Het succes van de coaching hangt immers sterk samen met de mate van samenwerking op meerdere lagen. In de vervolgsessies werk ik tenslotte met jullie kind verder aan de hulpvraag.​​​​​​​

Belangrijk hierbij is dat beide ouders dienen instemmen met en toestemming verlenen voor de coaching. Indien één van beide ouders op enige wijze bezwaren maakt kan ik kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Tarief

Eerste sessie
95 euro
Vervolgsessie​​​​​​​
75 euro
Bloesemremedie
15 euro
Energetische coaching
Een leven lang slaat ons lichaam ervaringen, emoties en overlevingspatronen op. We zijn ons hier meestal niet bewust van zijn, maar ze bepalen wel voor een groot deel hoe we reageren op dagdagelijkse dingen. Niet opgeruimde blokkades zijn grote energievreters en belemmeren ons in het aanvoelen en waarmaken wie we in werkelijkheid zijn. Op die manier drijven we wel héél ver af van onze eigen persoonlijkheid met al zijn  inzichten, verlangens en gevoelens. Paarden zijn dit contact met zichzelf niet kwijtgeraakt. Als mens kunnen we hier enorm veel van leren. 

​​​​​​​Met energetisch coachen spreek ik het zelfhelend vermogen van je lichaam aan. Het is een opnieuw verbonden worden met de perfectie van je oorspronkelijke natuur. Ons innerlijke wezen weet perfect wat we nodig en dit komt niet altijd overeen met wat wij denken of verwachten. Het is een diepgaand levensinzicht éénmaal je ziet dat wat we voorgeschoteld krijgen net datgene is wat we nodig hebben om te groeien maar dat dit niet altijd is wat we menen te verlangen. Healing of energetisch coachen helpt je hiermee om te gaan door de energie van iets waar je last van hebt te veranderen naar iets dat helend voor je werkt. En dat kun je helemaal zelf met mijn hulp. 

Aan de hand van het intakeformulier, dat je me uiterlijk zeven dagen voor onze geplande afspraak samen met het door jou ondertekende coachcontract en informed consent formulier (zie praktische afspraken), hebt doorgemaild, maak ik kennis met jou en krijg ik zicht op je levenssituatie. Dat helpt omdat fysieke klachten een onderliggende oorzaak hebben en ik de situatie graag holistisch bekijk. Tijdens de sessie gaan we hier dan mee aan de slag. Voorafgaand aan de behandeling hebben we een kort kennismakingsgesprek, waarin ik jou uitleg geef over het verloop van de behandeling en wat je mogelijk kan ervaren. Daarna kan je plaats nemen op de behandeltafel.

Iedere klacht heeft een eigen oorzaak. Afgestemd op jouw hulpvraag of klacht zet ik een techniek in, waarvan ik intuïtief aanvoel dat jouw zelfhelend vermogen daar het meest door wordt ondersteund. Voor alle methoden geldt echter dat ik de kennis en wijsheid van jouw lichaam en gedachten als hulpbron gebruik. Tijdens de behandeling blijf je steeds volledig bewust maar je gaat uit je denken, waardoor je Ware Zelf de juiste informatie uit het veld kan halen. Alleen jouw Ware Zelf bepaalt wat er mag en kan gebeuren, niet de therapeut! Jij bent je eigen therapeut, mijn paarden en ikzelf mogen enkel helpen en soms ook niet. Na afloop van de sessie ontvang je tenslotte - in de loop van de daaropvolgende weken - een verslag van de sessie en jouw persoonlijke 'Bodytalk' in je mailbox.

Afhankelijk van hoe jouw lichaam reageert en in welke mate jij je ervoor openstelt, kan één enkele sessie soms al voldoende zijn. Energetisch coachen is echter geen mirakelremedie. Als energetisch coach kan ik geen reacties of genezingen forceren, what you see is what you get! Noch zal ik diagnoses stellen of behandelingen afraden. Naargelang de weersomstandigheden en/of jouw persoonlijke voorkeur vinden deze sessies plaats bij de paarden of op mijn thuisadres.​​​​​​​

Tarief

Eerste sessie
95 euro
Vervolgsessie​​​​​​​
75 euro
Bloesemremedie
15 euro

Er wordt nooit op de paarden gereden. Ervaring met paarden is geen vereiste en ook angst voor paarden hoeft je er niet van te weerhouden. Ik ken mijn paarden door en door en begeleid jou op professionele wijze. ​​​​​​​Ben je overtuigd en wil je graag een sessie boeken? Neem dan nog even de tijd om onze algemene voorwaarden door te lezen​! ​​​​​​​