Where past and present merge...   

​​​​​​​the future is illimitable.

Latfinga is een holistische, intuïtieve coachpraktijk gelegen in Leffinge, een rustig polderdorpje nabij de Oostendse kustlijn. Ethymologisch komt Leffinge van Latf-inga, waarbij Latfe, Letfe, Litfe, Latfa staat voor een Friese naam en inga weide betekent (de weide van Latfin dus). Leffinge ontstond hoogstwaarschijnlijk ergens tussen de 5de en de 7de eeuw, toen een groep vrije boeren onder leiding van een zekere Latfin zich vestigde op de rug van een dichtgeslibde getijdengeul in het toenmalige schorrenlandschap.

Binnen de holistische visie worden mens en dier als een eenheid van lichaam, geest en ziel gezien. Deze eenheid van lichaam, geest en ziel kent fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten die elkaar continue beïnvloeden en zich in het lichaam manifesteren. In deze optiek wordt een klacht of ziekte gezien als een door het lichaam gegeven signaal van een verstoorde harmonie. Door te kijken naar het geheel van lichaam, geest en ziel streef ik - net als een sjamaan van weleer - ernaar om het lijden van mensen te verlichten. Vanwaar komt de kwaal, wat ligt aan de basis ervan, wat wil het vertellen, wat is er nodig...?

Ik doe dit door 'innerlijk te zien' of beter gezegd op intuïtieve wijze. Intuïtie - letterlijk vertaald uit het Latijn als 'innerlijk weten' - heeft in de loop der jaren almaar aan respect gewonnen. Neurologische studies hebben immers aangetoond dat vertrouwen op je intuïtie leidt tot het nemen van goede en gegronde beslissingen. En laat dit nu net ook de manier zijn waarop paarden reageren; intuïtief ofwel vanuit een buikgevoel.

Doorheen de sessies worden verschillende technieken en elementen verweven gaande van gesprekstechnieken, coaching met paarden, de natuur in al zijn facetten, meditaties, visualisaties en natuurlijke en energetische therapieën. Stuk voor stuk actieve geneeswijzen, d.w.z. dat de betrokken persoon het proces zelf zal moeten ondersteunen wil dit succesvol zijn. Zonder betrokkenheid, geen resultaat. Ik maak uitsluitend gebruik van natuurlijke middelen en doelgerichte therapieën, die aansluiten bij jouw unieke persoon waardoor genezing op een dieper niveau kan plaatsvinden. Bijkomend voordeel is dat ze geen vervelende bijwerkingen hebben. Vandaar ook dat deze therapieën zo goed in deze tijd passen en zo bijzonder goed werken voor gevoelige mensen, kinderen en dieren.

Mens sana in corpore sano. Een vaak aangehaald citaat uit één van de satiren van de Romeinse dichter Juvenalis dat ik ook graag wederkerig maak. Een gezonde geest zorgt ervoor dat je de juiste keuzes maakt om je lichaam gezond te houden. Anderzijds zorgt een gezond lichaam ervoor dat je je mentaal goed voelt en stress beter het hoofd kan bieden. Zonder innerlijk evenwicht geen evenwicht in de buitenwereld. Enkel wanneer mensen of dieren een innerlijke balans vinden, kunnen ze een positieve invloed uitoefenen op hun omgeving en op de samenleving.

Hoewel natuurlijke therapieën en coaching een grote impact kunnen hebben, wil ik evenwel toch benadrukken dat mijn aanpak zeker geen vervanging voor de reguliere geneeskunde is. Natuurlijke therapieën zijn complementaire therapieën. Ze vormen slechts een globale aanvulling en ondersteuning op de klassieke geneeswijzen. Hebben jij of je kind een ernstig gezondheidsprobleem, consulteer dan zeker je huisarts of dierenarts!​​​​​​​​​​​​​​

<<terug>>