Er wordt al wel eens naar me gerefeerd als zijnde Cheiron, the wounded healer. In de Griekse mythologie was hij de god van genezing. Ironisch genoeg werd Cheiron, de goedhartigste van alle centauren verwond door Hercules met een pijl, die hij Hercules zelf had leren maken. Cheiron kon, ondanks het feit dat hij de god van genezing was, zichzelf niet genezen tenzij hij zijn onsterfelijkheid opgaf.

Hoe verhoudt deze mythe zich nu tot mijn persoon? Cheiron vertegenwoordigt iets dat we allemaal meedragen in ons onderbewustzijn. Hij is datgene - onze diepste wonden en meest fatale zwaktes -  wat ons ten val zal brengen indien we het niet helen. Hij vertegenwoordigt onze diepste wonden, die wanneer we erin slagen ze te boven te komen, onze grootste kracht worden. ​Zo ook verliep mijn proces naar (h)erkenning van mezelf als hoog sensitief persoon.

Als middelste van een gezin van vijf kinderen groeide ik op als een teruggetrokken, verlegen meisje. Dieren vormden voor mij de ideale, niet bedreigende gesprekspartners. Immers zij be- of veroordelen niets of niemand. In de loop van mijn tienerjaren begon deze hoogsensitiviteit me echter parten te spelen. De kentering kwam rond mijn veertigste levensjaar, toen onze dochter me introduceerde in de paardenwereld. Verafschuwd door de omstandigheden, waarin vele van deze krachtige, wijze dieren gedwongen worden te (over)leven besloot ik het over een totaal andere boeg te gooien. De grondvesten, waarop ik mijn relatie met paarden wilde uitbouwen, zijn deze waarop elke goede relatie gebaseerd is; wederzijds respect, begrip, vertrouwen en ruimte voor eigenheid. Ik verdiepte me in grondwerk, natuurlijk paardenhouden en alternatieve therapieën... en we groeiden samen, Dino, Misty, Fadista, Zoë, Conan en ikzelf. ​​​​​​​

Vandaag ben ik - net dankzij deze extreme gevoeligheid - in staat emoties, stemmingen, noden en behoeften van mensen feilloos aan te voelen. Met weegschaal als sterrenbeeld bezit ik de gave dit zodanig goed te doen dat het aan het helderziende grenst. Een andere eigenschap van dit teken luchtteken is hun kritische geest en vermogen om een stapje terug te nemen om onpartijdig naar complexe kwesties te kijken. De kraai - aan mij verbonden als totemdier - versterkt en vult deze eigenschappen nog verder aan. Stuk voor stuk kwaliteiten, die handig van pas komen tijdens de coachingsessies. Verder wordt mijn werkwijze vervolledigd door een unieke mix van (levens)ervaring, zelfstudie, academische vorming, intuïtie en eigen-wijsheid. 

De ervaring heeft me reeds meermaals geleerd dat diploma's en getuigschriften lang niet alles zeggen over de deskundigheid van een persoon. Belangrijker is het iemand te kunnen aanvoelen en/of invoelen en zich flexibel kunnen opstellen, zonder daarbij de gave van doortastendheid te verliezen. Wil jij je desondanks toch vergewissen van mijn bagage? Dan nodig ik je graag uit om een kijkje in mijn rugzak te nemen.​ ​​​​​​​​​​​​​​

Niet alleen ik zorg voor het welslagen van een sessie. Ook mijn paarden, die deel uitmaken van mijn Innerlijke Kudde en me bijstaan als co-coaches hebben hier een belangrijke rol in te vervullen. 

Ik zou dan ook uren en uren kunnen vertellen over wat zij voor mij betekend hebben (en nog steeds betekenen), hoe ze me op weg geholpen hebben (en nog steeds doen) en wat wij, als team voor jou kunnen betekenen. Maar liever geef ik hen zelf het woord want...
image-96899-14390734_1279833408714231_9166905791024141767_n_(1).jpg
Tú eres mi otro yo.