Gratis introductie en try-out:
zaterdag, 12 januari van 15:30 tot 17:00 (aanmelding vereist)
Wat is Paardenkracht voor Pubers?

Paardenkracht voor pubers is een cursus waarbij kinderen in de leeftijd van 11-16 jaar worden ondersteund in de veranderingen die zij in deze periode van hun leven meemaken. Voor kinderen in de leeftijd van 11-13 jaar ligt hierbij de nadruk op het afsluiten van de basisschoolperiode, de overstap naar het voortgezet onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Voor de leeftijdsgroep 14-16 jaar wordt met name ingezoomd op het onderweg zijn naar volwassenheid. Communicatie, houding, gedrag, gevoelens, grenzen verleggen en kunnen begrenzen, dynamiek in de groep (school, gezin, vrienden), er wel of niet bij horen, eigen authenticiteit bewaken, samenwerken, leiderschap en balans vinden komen o.a. aan de orde.

Doordat deze trainingen met hulp van een pony of paard worden gegeven, oefenen de kinderen op een luchtige en praktijkgerichte wijze de bovengenoemde aspecten. Daarbij verbetert hun eigenwaarde, het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen.

De kinderen werken samen aan opdrachten binnen een bepaald thema. Zij ontvangen directe feedback van de pony of het paard, maar ook wordt besproken wat er gebeurt tijdens de oefeningen. Deze directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de trainingen. De oefeningen vinden plaats vanaf de grond, er wordt niet paard gereden. Kleding en stevige schoenen die vies mogen worden zijn een must tijdens de trainingsmomenten.

Waaruit bestaat de cursus Paardenkracht voor Pubers?
  
  • 5 lessen van 2 uur (10 contacturen)
  • een terug-kom-middag (2 contacturen)
  • een werkboek inclusief zelfevaluatie
  • een feestelijke afsluiting
Speciaal voor verlaters van de basisschool organiseren wij tijdens de zomervakantie tevens het zomerkamp.

Op geregelde tijdstippen starten we een nieuwe cursus op. De eerstvolgende trainingen zijn voorzien voor:

Paardenkracht voor Pubers (12-14 jaar)
start op woensdag, 23 januari 2019 gedurende 5 opeenvolgende weken van 17:00 tot 19:00

Sociaal-emotionele vaardigheidstraining voor jongeren​
Paardenkracht voor Pubers
295 euro